Mesto gde se sastaju eksperti i roditelji

Chicco Istraživački centar nalazi se u Italiji, ali ima internacionalni karakter. Fokusira se na potrebe dece i podstiče
direktnu uključenost roditelja. Takođe se oslanja na znanje medicinskih stručnjaka i akademika.
Doprinos spoljnih partnera nam omogućava da proširimo svoje znanje o svim aspektima roditeljstva, ili bilo čega što ima veze sa brigom od deci i dobrobiti roditelja. Stalni dijalog sa roditeljima nam pruža bolji
uvid u potrebe roditelja i dece. Zato smo u boljoj poziciji da ponudimo inovativna rešenja i pomognemo im u svakodnevnom životu kroz savete i stalnu podršku.